Tiến độ thi công

Cập nhật tiến độ thi công dự án Q7 Boulevard tháng 12/2019

Cập nhật tiên độ dự án Q7 Boulevard mặt tiên đường nguyễn lương bằng phú mỹ hưng mọi chi tiết vui long liên hệ pkd dự án: hotline 0909141401 - 0902332628

Cập nhật tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 16/12/2019

Cập nhật tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 16/12/2019 mọi chi tiết vui long liên hệ hotline: 0909141401 - 0902332628

Cập nhật tiến độ Cam Ranh MysteryVillas 11/6/2019

Câp nhật tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 11/6/2019. Mọi chi tiết liên hệ PKD dự án Hotline: 0909.141401 - 0902.332628